top of page

פוליטיקה בימי קורונה 31.5.2020

1. בשבוע שעבר נפתח משפטו הפלילי של ראש הממשלה, בנימין נתניהו. כמה ימים קודם לכן שודרה תוכנית "המקור" בערוץ 13, בה הוצגו ראיות והוזמנו מרואיינים לחוות את דעתם על תיק 4000. האם שידור התוכנית היה בניגוד לחוק? כדי לשמור על הזכות להליך משפטי הוגן של נאשמים, וגם כדי להבטיח את אי התלות של הרשות השופטת, נקבע בחוק בתי המשפט כלל הסוביודיצה. מילולית, סוב-יודיצה משמעו "עניין שנמצא בדיון משפטי", והחוק קובע כך: "לא יפרסם אדם דבר על עניין פלילי התלוי ועומד בבית משפט, במטרה להשפיע על ההליך או על תוצאותיו...". האם ערוץ 13 שידר את התוכנית במטרה להשפיע על השופטים, או כדי למלא את תפקידי התקשורת, ביניהם מסירת מידע לאזרחים והעברת ביקורת על השלטון? ואולי בכלל, בעולם הרשתות החברתיות והתקשורת המיידית, הסוב-יודיצה הוא בכלל אות מתה בספר החוקים, כלומר – חוק שאין יכולת לאכוף?


2. ולעניין אחר: בשבוע שעבר הגישו ארבע צעירות לפני גיוס עתירה לבג"צ בדרישה לפתוח את כל ימי המיון לתפקידי הלחימה בצה"ל בפני נשים, בדגש על היחידות המיוחדות, כמו שייטת 13, מטכ"ל, דובדבן ועוד. העותרות טוענות שהאיסור על שירות ביחידות אלו הוא אפליה פסולה, כלומר הוא פוגע בעיקרון השוויון ואף מנוגד לחוק יסוד: חופש העיסוק, לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ול- חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. עתירה זו היא בהשראת בג"צ אליס מילר שאיפשר לנשים להתגייס לקורס טיס, אולם עתירות קודמות בנושא שירות נשים בצבא מלמדות שבית המשפט לא ממהר להתערב בהחלטות מקצועיות של הצבא ומפקדיו.


3. ונעבור לעולם הגדול: הונג קונג היא עיר שהיתה בעבר תחת שלטון בריטניה והועברה לסין לפני 23 שנים, לאחר שחוזה החכירה של בריטניה הגיע לסיומו. מכיוון שמדובר במרכז כלכלי-עולמי בעל חשיבות רבה, נקבע עיקרון שנקרא מדינה אחת – שתי שיטות, כלומר, סין היא מדינה אחת הכוללת גם את הונג קונג, אולם השיטה בהונג קונג תהיה קפיטליסטית ודמוקרטית, למרות שהשיטה הסינית היא סוציאליסטית ולא דמוקרטית. בשנים האחרונות הונג קונג נהנתה מאוטונומיה רחבה, אולם חוקי ביטחון חדשים שהממשל הסיני צפוי להעביר – יתנו לו אפשרות לפקח על התושבים שם, לפגוע בזכויותיהם ולעקוף את הממשל המקומי שנבחר באופן דמוקרטי. רבים מתושבי הונג-קונג יצאו להפגין ולמחות כנגד השינויים הצפויים, אולם הממשל הסיני עצר חלק מהמפגינים. בעקבות מהלכים אלו, מזכיר המדינה של ארה"ב הכריז שהונג קונג כבר אינה אוטונומיה דמוקרטית, והדבר עלול לפגוע בגלובליזציה הכלכלית ובמסחר בין הונג קונג לשאר מדינות העולם.

88 צפיות
bottom of page