top of page

פוליטיקה בימי קורונה 5.4.2020

1. גם אתם שמעתם שיש מחסור בביצים? אז מסתבר שגם זה קשור לאזרחות… שוק הביצים בישראל מוסדר באמצעות המועצה לענף הלול שפועלת במסגרת משרד החקלאות מתוקף חוק המועצה לענף הלול משנת 1963. מועצה זו קובעת את מכסות הגידול לעופות ולייצור ולייבוא ביצים, כך שלמעשה כמות הביצים במשק בכל רקע נתון נקבעת ע"י המדינה. בעקבות הצריכה המוגברת של ביצים לקראת החג, נוצר מחסור זמני - והמדינה החליטה לסבסד ייבוא של ביצים מחו"ל כדי לענות על המחסור. כלומר, המדינה מתערבת בשוק החופשי באופן יזום, מה שמדגים את הגישה הכלכלית-חברתית הסוציאל-דמוקרטית.

2. בגלל מערכות הבחירות המתמשכות, אנחנו עדיין בתקופה בה אין תקציב מדינה מאושר, ולממשלה מותר להוציא בכל חודש רק 1/12 מהתקציב של השנה הקודמת. משבר הקורונה מחייב הוצאות כבדות כבר כעת, אולם כדי לאשר את התוספות לתקציב - עבור מערכת הבריאות, הסיוע לעובדים, המענקים לעסקים ועוד - נדרש שינוי של חוק יסוד: משק המדינה. החלק הזה בחוק משוריין, כלומר - כדי לשנות אותו נדרשת תמיכה של לפחות 61 חברי כנסת, שהם רוב מוחלט.

תוכלו לצפות בתקציב המדינה לשנת 2019 באתר הכנסת, או באתר 'מפתח התקציב' בו אוספים ומנגישים את כל המידע על תקציב המדינה ועל הוצאות הממשלה.

3. גם שלטון החוק פוגש את הקורונה: לפי נתונים של משטרת ישראל, הפשיעה הפלילית ירדה החודש בכ-20% בהשוואה לשנה הקודמת. האם הדבר נובע מכך שההסגר מצמצם את העבריינות הפלילית - או שהאזרחים חוששים להגיע למשטרה ולהגיש תלונה? כמענה אפשרי, משטרת ישראל הודיעה שמעתה, ניתן להגיש תלונות באמצעות באינטרנט - ובכך למנוע מצבים של אי-דיווח. בדרך זו נשמרת הזכות לבריאות של האזרחים הפונים למשטרה ושל השוטרים, וכמובן - חל שיפור משמעותי בשירות לאזרח.
24 צפיות
bottom of page