top of page
  • eladm4

קול קורא: האקתונוער להצלת חיים ומיגור האלימות במשפחה

רצח מיכל סלה ז"ל טלטל וזעזע את החברה הישראלית. מיכל נרצחה בביתה באכזריות ביום 3.10.2019 והיא בת 32 בלבד. הנאשם ברצח הוא בן זוגה ואבי בתה. בישראל נרצחות בשנה כעשרים נשים על רקע מגדרי ואלימות במשפחה.

מהו האקתון? האקתון (באנגלית: Hackathon ) הוא אירוע שמטרתו לייצר פתרונות חדשניים לבעיה נתונה תחת לחץ זמן. האקתון אורך כ-12 שעות ועוסק באתגר טכנולוגי או מסחרי. במסגרת ההאתקון העבודה הינה בקבוצות. על הקבוצות לחשוב על רעיון יצירתי שעומד בתנאי האתגר, לפתח הדגמה או מסמך המפרט את הרעיון, ובסופו של דבר להציג אותו בפני צוות שופטים. האקתונער למיגור האלימות במשפחה, ישים דגש על פיתוח יזומות חדשניות מתחומים שונים (טכנולוגי, שיווקי, חינוכי ועוד) הניתנות לפיתוח ויישום.

תנועת הצופים תשלח משלחת אחת (קבוצה= קפסולה) בת 6-9 משתתפים.ות משבט אחד בלבד שתייצג את התנועה כולה בהאקתון בליווי מרכז.ת בוגר.ת / מדריך.ת שכבה. המיזם הזוכה יעלה כאורח V.I.P להאקתון הראשי של פורום מיכל סלה שיתקיים ב18.5.2021 ז' סיון,תשפ"א.

פרטים:

ה"האקתונער" יהיה אירוע לילי ויתקיים החל מ19:00 ביום חמישי ה18.3.2021 ה' בניסן התשפ"א ועד 7:00 בבוקר (המיקום טרם נסגר) בהתאם לנהלי קורונה. העבודה על המיזם תקרה לאורך 12 שעות ובשלבים שונים אשר יכללו הרצאה משותפת (בזום) בתחום האלימות במשפחה, סדנת כלים לפיתוח יזמות, זמן לפתח את היוזמה בליווי מנטורים ובסופו של דבר חוות דעת על ידי שופטים ובחירת המיזם הזוכה. הרכב השופטים יהיה מתחומי החינוך, תנועות הנוער, היזמות והטיפול באלימות במשפחה.

תרצו להשתתף? אלו הקריטריונים:

· קבוצה של 6-9 חניכות וחניכים בכיתות י'-יב' משבט (אפשר מאותה השכבה או נציגות ממספר שכבות בשכב"ג).

· על הקבוצה להיות מובילה ויוזמת עם חיבור ותחושת שליחות לנושא ההאקתון .

· הקבוצה תלווה ע"י מדריכ.ה שכבה / מרכז.ת שבט

· המשלחת שתייצג את התנועה תיבחר ע"י מחלקת הדרכה, הגשת מועמדות להאקתון בקישור


תאריך אחרון להרשמת משלחות+ מדריכ.ה: 14.2.202138 צפיות
bottom of page