top of page
  • eladm4

קמפיין עידוד הצבעה בבחירות - זהו צו השעה!

צופות וצופים,


במועצת התנועה האחרונה שהתקיימה לפני כחודשיים, התקבלה החלטה שעלינו, כתנועה, לצאת בפעולה אקטיבית למען עידוד מימוש זכות ההצבעה.

מתוך ההחלטה: תנועת הצופים תפעיל קמפיין ארצי ומקומי, על כלל הקשת הפוליטית, לעידוד ההצבעה בבחירות הקרובות לכנסת ולשיח פוליטי איכותי ומעמיק יותר, זאת לאור החשש מעייפות הציבור ממערכות הבחירות וחשש מפגיעה בעיקרון שלטון העם. בנוסף, נקדם שיח פוליטי בשבטים.

"הצופה הבוגר" רגיש למצוקות חברתיות ופועל לשינוי ותיקון החברה.

בקמפיין נעודד את מימוש זכות ההצבעה של כל אחד ואחת, העיסוק בבחירות יעורר גם שיח פנים תנועתי בחשיבות ובלקיחת אחריות לצאת ולהשפיע.
קצת על זכות ההצבעה:

הצבעה היא מעשה פיזי – הרמת יד, הכנסת פתק לתוך הקלפי, נקיבה בשמו של אדם, לחיצה על כפתור או סימון על גבי מסך - אך בעצם היא הרבה יותר מזה. היא לב-לבו של המוסד הדמוקרטי.

ההשתתפות בהליך הבחירות מטרותיה להבטיח שלטון המושתת על הסכמה של כללי המשחק הבסיסיים וכן ייצוג הולם של האינטרסים של אזרחי המדינה והשפעה שלהם על סדר היום הציבורי.

זכות ההצבעה האוניברסלית (הידועה גם כזכות ההצבעה הכללית) היא אחת מאמות המידה של משטר דמוקרטי ונתפסת כזכות טבעית המשרתת את עקרון השוויון ועיקרון שלטון העם: "לכל חבר [...] הזדמנות שווה ואפקטיבית להצביע וכל ההצבעות תיספרנה כשוות." (מתוך המכון הדמוקרטי)

אז מאיפה מתחילים??

מהדבר שאנחנו הכי טובים בו - הדרכה! זה הזמן להוריד את הפעילות ממש כאן:

פעילות תוכן- הצבעה בבחירות- האם זכות או
.
Download • 358KB

ולהתחיל לעסוק בנושא ביחד עם החניכים/ות שלנו.


בהצלחה!79 צפיות
bottom of page