top of page

תודה על העשייה בתחום הקיימות!

השנה נבחר תחום הקיימות, על כל השבטים וההנהגות שפעלו בנושא, להשיא משואה בטקס הדלקת המשואות. על העלאת מודעות למשבר האקלים וקידום שינוי סביבתי. דרך חינוך, נקודות מבט ולמידה על הנושא, הפחתת פסולתה, שימוש חוזר, רתימה של הקהילה ושינוי של הרגלים.

ברצוננו להגיד תודה לכל הפעילים והפעילות בנושא!

שבט ים מהנהגת צפון, על איסוף בקבוקים לסבסוד חניכים ואיסוף מזון לנזקקים

סבסוד למען שיוויון הזדמנויות בחינוך בקרית ים. בשבט ים יש מספר רב של חניכים אשר צריכים סיבסוד ולשבט לא תמיד יש את האמצעים לעזור. השכבה הבוגרת נרתמה ודואגת לאסוף בקבוקים למען התרומה.

שבט ארנון מהנהגת החוף, על פעילות קיוסק ירוק בשבט

קורס ירדן בשבט ארנון ארגן קיוסק ירוק, קיוסק שבו קונים בעזרת בקבוקים במקום כסף. קיוסק זה אסף עד משבר הקורונה כ-1500 בקבוקים למחזור . הכסף שנאסף מהפיקדון יועד להוצאת חולצות לחניכי הקורס וכך חניכי הקורס למדו לקחת אחריות ולשמור על הסביבה.50 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page