• מח' הדרכה

10 מידות הצופה בעת הזו

ערכי תנועת הצופים העולמית מתבטאים בעשרת מידות הצופה- זוהי הפרשנות שלנו למידות הצופה בעת המיוחדת הזו:1646 צפיות0 תגובות