top of page

מה אתם יודעים על תשעה באב?

בעוד עשרה ימים יחול תשעה באב. תשעה באב הוא יום צום ובו מתאבלים על אסונות שונים שקרו לעם היהודי סמוך לתאריך זה. בכללם- חורבן בית המקדש הראשון (586 לפנה"ס) והשני (70 לספירה) שעל-פי התלמוד נחרב בשל "שנאת חינם".

הצום מתחיל עם שקיעת החמה בח' באב, ונהוג להקדים אותו ב"סעודה מפסקת". עם תחילת התענית נהוג לקרוא בציבור את מגילת איכה, ובמהלכו לנהוג במנהגי אבלות – איסור על מאכל ומשתה, נעילת נעלי עור וקיום יחסי מין.

תשעת הימים שבין ראש חודש אב לצום תשעה באב נחשבים ימי פורענות. לכן נמנעים בהם מדברים הכרוכים בהסתכנות- שחייה בים ובבריכה, טיולים, טיסות ונוהגים מנהגי האבלות המתבטאים באיסורים על תספורות, אכילת בשר ויין, שמיעת מוזיקה וחגיגות נישואין.


הצעות לשאלות מרכזיות לפעילויות תוכן סביב תשעה באב:

בין שנאת חינם לאהבת חינם- בין המקדש נחרב על שנאת חינם. מה גורם לנו לשנוא משהו? מה הצורך הזה משרת לנו? האם יש דבר כזה לשנוא לחינם, או שמאחורי כל שנאה יש הסבר, צידוק? מהו מקומה של שנאת-חינם כיום במרחב האישי, הציבורי, הלאומי והכללי? האם קיימת בתנועה שנאת-חינם? איפה וממה היא נובעת? מה ניתן לעשות לגביה?

סובלנות- סובלנות היא מהשורש ס.ב.ל. האם סובלנות חייבת להיות כרוכה בסבל? האם יש דברים בחברה שאני לא רוצה/ לא מצליח.ה להיות סובלני כלפיהם? האם יש גבול לסובלנות?

זכרון ושכחה- מה המשמעות של זכרון של אירועים שקרו בעבר? מה חשוב לזכור והאם יש ערך גם בלשכוח?

חורבן אישי ולאומי – מה זה חורבן עבורכם? מה לדעתכם נחרב בחברה שלנו ודרוש תיקון?

שסעים בחברה הישראלית-ההתנתקות מגוש קטיף כמקרה בוחן- הפינוי מגוש קטיף החל למחרת ט באב והיווה שיא של שסע בעם וחלוקה למחנות בין ימין לשמאל, דתיים לחילוניים, תומכי ומתנגדי הפינוי. התחושה הייתה קשה עבור כל הצדדים- חיילי צה"ל שהונחו לפנות, המשפ' שנאלצו להתפנות. אילו שסעים יש היום במדינה? מה ניתן ללמוד מהפינוי על יישוב סכסוכים, על חלוקה למחנות? היכן החלוקה משרתת אותנו והיכן היא פוגעת בנו?

הצעות קצרות לפעילויות נוספות

- מפגש עם מפונה ועם חייל שפינה מגוש קטיף.

- מפגש עם שבט דתי/ חילוני/ ממקום אחר בארץ ופעולה משותפת על החברה הישראלית

- ואהבת לרעך כמוך- פעילויות שמרבות אהבה בעולם- הכנת שלטים/סטיקרים- לחלק בקהילה, להתנדב

- הובלת ערב לימוד קהילתי סביב תשעה באב- מעגלי שיח סביב סוגיות בחברה הישראליתבנוסף מצורפים 2 קבצים בהם תוכלו לעשות שימוש על מנת לציין את תשעה באב:


הפניות למסע בצופים- תשעה באב
.docx
Download DOCX • 56KB


תשעה באב ערכים במועדם (1)
.docx
Download DOCX • 99KB

31 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

ד'-ו'

bottom of page