top of page

הצעה לנקודת מבט: יום ההבנ"ה הבינלאומי (17.5)

מתודה ראשונה: הסבר קצר על מהו יום ההבנ"ה: היום הבינלאומי נגד הומופוביה, טרנספוביה וביפוביה - ומכאן ראשי התיבות הבנ"ה. זהו אירוע המתקיים מדי שנה ב-17 במאי, ותכליתו להפחית את ההומופוביה ברחבי העולם. התאריך 17 במאי נקבע כיום הבינלאומי נגד הומופוביה כציון למועד שבו הוסרה ההומוסקסואליות מרשימת ההפרעות הנפשיות על ידי ארגון הבריאות העולמי בשנת 1990.


מתודה שנייה: השראה ודיון בשאלה

נצפה יחד בסרטון בני נוער להט"ב :  • מה הצורך של בני.ות הנוער, בהיבט של מגדר ומיניות, ממני כמרכז.ת הבוגר.ת שלהם.ן?

  • 5 דק' סרטון

  • 10 דק' שיתוף – כתיבה של הצרכים, איסוף מהחשיבה של המעגל

הצגת מחקר מ-2019 כמו הצרכים שראינו שעלו הסרטון ומהשיח הקצר שניהלנו, נוכל לראות את מצב בני הנוער הלטה"בים דרך מחקר חשוב שהתקיים בנושא ופורסם ב-2019.


נמשיך בהצגת מחקר וממצאים.

מתודה שלישית: דיון מסכם: מה המענים שאנחנו יכולים לתת לבני הנוער שלנו? איפה הם יכולים לבוא לידי ביטוי?


תוכלו למצוא תכנים נוספים בנושא ובמיוחד לקראת יום ההבנ"ה והצעות לפעילות באתר חוש"ן. לחצו כאן למעבר.


595 צפיות
bottom of page