top of page

תודה על פעילות לחניכי ולחניכות צמי"ד

רצינו לנצל את ההזדמנות להגיד תודה לצוותי ההדרכה של קבוצות הצמי"ד בשבטים השונים. על הרגישות, היצירתיות והחשיבה מחוץ לקופסא. על המאמץ להתאים את הפעילות ואורח החיים בשבט לכזה שיתאים לכלל האוכלוסיות.

קבוצת לקויות שמיעה בשבט דן, הנהגת תל אביב - יפו

הקבוצה לוקחת חלק פעיל ומלא בפעילות בשבט מתוך מטרה להשתלבות מלאה בחברה. בנוסף להפעלת הקבוצה, ישנה התאמה של כלל הפעילות בשבט: טקסי השבט מתורגמים לשפת סימנים או כתוביות, כלל חניכי.ות השבט עוברים פעילויות הסבר ולימוד שפת הסימנים וכו'. תודה רבה לאופיר סולטן ותום סבו.

"משימה זו אינה דבר של מה בכך והקבוצה צולחת זאת באופן מופתי ויוצא דופן."צוות צמי"ד של שבט שורק, הנהגת החוף

מזה שנים שבט שורק מפעיל קבוצות צרכים מיוחדים בשילוב אקטיבי בתוך השבט. בשנה האחרונה לקח על עצמו הצוות את משימת העלאת המודעות בקרב השכבה הבוגרת והצעירה צעד אחד קדימה ופועל באופן אינטנסיבי להפעלת החניכים ולהכללתם כחלק אינטרגלי מהשבט, תוך התאמת הפעולות לצרכי החניכים ושימת דגש על אתגר והתפתחות אישית וקבוצתית.

"גם במהלך משבר הקורונה הצוותים ממשיכים לקיים פעילות וירטואלית עם החניכים ולקיחת חלק בפעילות השבטית."126 צפיות
bottom of page