top of page

חלוקת קבוצות על פי המגדר? זו לא האפשרות היחידה!

התנועה מקדמת שוויון מגדרי באמצעות העברת הכשרות בנושא, שיתופי פעולה עם ארגונים חיצוניים ופיתוח חומרים חינוכיים המועברים בכל שכבות הגיל.

במועצת תנועה (הגוף הדמוקרטי של תנועת הצופים) שהתקיימה בינואר 2018 התקבלה החלטה על ידי חניכי השכבה הבוגרת שכל השבטים יתחילו בתהליך של חלוקה מחודשת שלא על פי מגדר. אנו מברכים על כך ופועלים להטמיע את החלטת הנוער בכל שבטי התנועה.

אין הנחיה תנועתית להפרדה מגדרית בפעילות. ההנחיה התנועתית היחידה נוגעת לגודל הקבוצה כאשר ההמלצה היא לפצל שכבות גיל לקבוצות קטנות כדי לאפשר חוויה חינוכית מיטבית. השבטים בוחרים לפצל על פי שיקולים שונים למשל באמצעות שיבוצים שנקבעים על פי בקשות החניכים/ות וחלק מהשבטים נוהגים לחלק לפי בנים – בנות. ברוב השבטים מכיתה ז' ומעלה, כאשר מספר החניכים בשכבת הגיל קטן, הקבוצות מתערבבות.

תכנית ההדרכה התנועתית מציעה פעילות צופית מותאמת לשכבות הגיל ואין בה שוני באופי או במתודות בין בנים ובנות. החלוקה לקבוצות היא מתוך התחשבות בגודל הקבוצה בלבד. אחת לתקופה מתקיימות פעילויות שיא גדודיות לכלל הקבוצות ביחד ובפעילות שיא כגון טיולים, סמינרים, ומחנות בהן הפעילות משותפת.

נשמח לשיתוף הפעולה שלך במענה על השאלון על מנת ללמוד כיצד זה עובד בשבטים ולסייע בחשיבה נוספת לקידום התהליך.

למילוי השאלון לחצו כאן.

תודה על שיתוף הפעולה!

253 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

ד'-ו'

bottom of page