top of page
  • eladm4

מילותיו של מורה לתלמידות/ים שלו ערב הבחירות

תלמידים ותלמידות יקרות, מחר בחירות!

בחירות מבטאות את העיקרון הדמוקרטי של שלטון העם: המדינה נוצרה על יד העם ולמענו. אנחנו העם, מקור הסמכות, ונבחרי הציבור נבחרים לשרת אותנו(!). הבחירות מחר הן גורליות ויקבעו את דרכה של המדינה בשנים הבאות.

לכם ולכן לא תהיה אפשרות להצביע אבל כן תוכלו להשפיע. בחירות כאלו חשובות, ראוי שיוכרעו על ידי קולותיהם של מרבית האזרחים והאזרחיות ולא על ידי ייאוש ועייפות שיגרמו לרבים להישאר בבית ולא לבחור.התפקיד שלכם כאזרחים ואזרחיות פעילות הוא לוודא שכל החברים והחברות, בני ובנות המשפחה וכל מי שאתם בקשר איתם ייצאו להצביע וישפיעו על הבחירה לפי אמונותיהם ותפיסת עולמם/ן. אז מחר, השקיעו בזה זמן וצרו קשר עם מי שיש סיכוי שיוותרו על זכות ההצבעה ובקשו מהם לצאת להצביע בשביל העתיד שלכם/ן ושל כולנו פה במדינה.


נכתב על ידי דודו קרני, מורה לאזרחות בתיכון וגם רכז הדרכה תנועתי בתנועת הצופים.

#מורהלחיים
48 צפיות
bottom of page