top of page

נקודת מבט: האם אנשים עם מוגבלות זוכים לשוויון במדינת ישראל?

עודכן: 27 באפר׳ 2020

מתודה 1: הסבר

ועדה של משרד הבריאות קבעה מי יהיה זכאי להנשמה במקרה של מחסור במשאבים ובצוות רפואי. בדוח פורסם - אנשים עם מוגבלות דורגו בתחתית.

דרגת התיעדוף בהקצאת משאבים מחולקת מ-1 עד 4:

· חולה בדרגה 1 מקבל את העדיפות הגבוהה ביותר לטיפול מציל חיים – מוגבלות "קלה", בתפקוד עצמאי.

· לחולים בדרגות 2 ו-3 יוקצו משאבים בעדיפות נמוכה יותר – ניידות חלקית ומסוגל לדאוג לצרכיו, אך אינו מסוגל לעבוד (למשל אדם בכיסא גלגלים).

· ולחולה בדרגה 4 יוקצו משאבים רק במקרים חריגים – נכות מלאה ואינו מסוגל לדאוג לעצמו.

*עובדה חשובה - ישראל חתומה על האמנה הבינלאומית לזכויות אדם עם מוגבלות שחלק ממנה הוא אי אפליה כלפי אנשים עם מוגבלות גם בעתות משבר.

נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, אברמי טורם כתב בתגובה לפרסום המסמך:

"קראתי מספר פעמים את הדוח הכולל גם קריטריונים מעולם המוגבלות כחלק מהקריטריונים לתיעדוף חולי קורונה בטיפול חירום רפואי, והרגשתי שחזרתי שנים לאחור, זהו מסמך שנגוע בכל ההמלצות שלו בהפליה קשה כלפי אנשים עם מוגבלות, מסמך מבייש המחזיר את ישראל שנות אור אחורה בכל הנוגע לשוויונם של אנשים עם מוגבלות".


ניתן להשתמש גם בסרטון הבא כהסבר:מתודה 2: השראה

נצפה יחד בסרטון של נתנאל יהודה, אקטיביסט עם ניוון שרירים.

https://www.facebook.com/net.yehuda/videos/893172244464572/

מתודה 3: דיון בשאלה

1. מה המסר שנתנאל מעביר? מה הביקורת שלו?

2. מה דעתכם על הצורך בדרוג הזכות להנשמה בקורונה?

3. איך לדעתכם המיקום בדירוג של אנשים עם מוגבלויות פוגע בהםן?

4. האם דירוג זה מייצר אפליה כלפי אנשים עם מוגבלות? האם זה תואם את הרוח המקדמת שוויון והכלה בחברה הישראלית?

416 צפיות
bottom of page