top of page

מה אתם יודעים על צום י"ז בתמוז?

צום י"ז בתמוז הוא אחד משלשת הצומות בלוח השנה העברי שנקבעו זכר לחורבן בתי המקדש (בנוסף לעשרה בטבת ותשעה באב) ביום זה נפרצו חומות ירושלים, עיר הבירה הנצחית של עם ישראל בימי בית המקדש הראשון והשני, מה שהוביל לחורבן ולגירוש היהודים ממולדתם.

לאחר חורבן בית המקדש הראשון בשנת 586 לפנה"ס ע"י נבוכדנצר מלך בבל, גורשו היהודים מארצם עד להכרזת כורש בשנת 538 לפנה"ס, אז הורשו לשוב לאוטונומיה עצמאית בירושלים. בית המקדש השני הוקם בשנת 351 לפנה"ס ונחרב בשנת 70 לספירה ע"י טיטוס, מלך רומא. אז גורשו היהודים לגלות נוספת שהגיעה לסופה רק כ - 2,000 שנה מאוחר יותר עם שיבת ציון. בתי המקדש נחרבו ביום תשעה (ט') באב, הראשון בגלל עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים ואילו השני בגלל שנאת חינם.

הימים שבין י"ז בתמוז ל - ט' באב נקראים 'שלשת השבועות' או 'ימי בין המיצרים' ובמהלך תקופה זו נהגו ישראל מנהגי אבלות.

הצעות קצרות לפעילויות נוספות

מילה טובה – תיבה בפתח השבט ובה אפשר להניח פתקים על מילה טובה לחבר או חברה.

"קוץ ופרח" לזכרה של אורי אנסבכר הי"ד - "כל ערב, בסוף היום, היה לאורי מנהג: היא אספה את כולנו במעגל וביקשה שנעשה 'קוץ ופרח'. כל אחת תספר על משהו מציק ומעצבן שקרה לה היום, על קוץ, וכל אחת תספר על משהו טוב שקרה לה היום, על פרח. זה נתן לנו המון פרופורציות. עכשיו, מאז הרצח, הדירה ריקה בלעדיה. הכול נראה מלא קוצים. אבל אנחנו בטוחות שאורי הייתה רוצה שנתאמץ ונמצא גם פרחים. אנחנו מבקשות ממי שיכול, שיאמץ גם הוא את המנהג הזה".

קטעי קריאה

אורות הקודש ג', הרב קוק

"וכאשר עומק הרע ורוממות שרשו הרי הוא עומק הטוב, נמצא שעומק השנאה הרי הוא עומק האהבה. ואם נחרבנו, ונחרב העולם עמנו, על ידי שנאת חנם, נשוב להבנות, והעולם עמנו יבנה, על ידי אהבת חנם.."

שאלות לדיון

  1. הסבירו את דברי הרב קוק.

  2. נסו לחשוב על דוגמא.

13 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page