top of page

איך נהפוך שוב לעם אחד?

עוד לפני הקמת מדינת ישראל, התנועה הציונית שאפה להקים בית לאומי לטובת העם היהודי כולו ואם תעיינו במגילת העצמאות תגלו כי כמעט ואין בה פיסקה שאינה מזכירה או מדברת על יהודי התפוצות. אז איך קרה שעם השנים הקשר לכלל העם היהודי נשכח לטובת הלאום היהודי או הדת היהודית?

תחושת השייכות המשותפת לעם היהודי באה יחד עם המודעות שלנו לגורל אחד משותף לכל היהודים בעולם. רבים מאיתנו יגידו שזה מובן מאליו ושאסון שקורה לקהילה יהודית בקצה אחד של העולם עלול להשפיע גם עלינו. אך רבים אחרים (49% מהיהודים בישראל לפי מדד הדמוקרטיה הישראלית לשנת 2019) יגידו שהם אינם חשים שיש להם וליהודים בגולה גורל משותף כלל. זו עובדה מאכזבת ומדאיגה, במיוחד על רקע העובדה כי להרבה דברים שקורים כאן בישראל יש השפעה רבה על חיי היהודים בעולם – אנו רואים זאת בהפגנות נגד מדינת ישראל ובגילויי האנטישמיות שהתרבו השנה משמעותית, לרבות מקרי אלימות ורצח ממניעים אנטישמיים והפצת ביטויי שנאה נגד יהודים על רקע משבר הקורונה.

כדי לחזק את המודעות שלנו הישראלים לגורל המשותף בינינו לבין יהודי התפוצות, ולהגביר את הסולידריות בין היהודים, עלינו להתחיל בהיכרות עם החיים היהודים בתפוצות ובפיתוח קשרים אישיים. בקיץ 2019 יצאו כ-2,000 בני נוער מתנועת הצופים למשלחות שונות ברחבי העולם במטרה להיפגש עם בני גילם ממדינות שונות, להכיר, להתחבר וגם לייצג את מדינת ישראל. במחקר שביצענו לאחר חזרתם לישראל גילינו כי ההכרה ביהודי התפוצות ובעיקר בחשיבות הקשר עם יהודי התפוצות התחזקה משמעותית אצל כולם. הופתענו לגלות כי הכרה זו התחזקה במיוחד דווקא אצל החניכים אשר לקחו חלק בייצוג מדינת ישראל במחנות קיץ בינלאומיים בהם לא היה רוב יהודי. כאשר חניכה ישראלית מייצגת את ישראל ואת היהדות מול אלפי בני נוער שאינם יהודים, תחושת השייכות והסולידריות שלה לעם היהודי גוברת משמעותית. כאשר משלחת מעורבת של צופים יהודים וצופים דרוזים משתתפת במחנה בינלאומי בגרמניה, נופל אסימון לגבי חייהם של יהודי התפוצות כקבוצת מיעוט בתוך רוב שאינו יהודי.

בישראל של היום יש בעיקר אדישות וחוסר מודעות כלפי העולם היהודי שמחוץ לישראל. במשלחות שלנו, בני נוער רבים הופתעו לגלות עד כמה יש דמיון בינם לבין בני נוער יהודים בחו"ל ומצד שני עד כמה מעניין אותם השוני. לפני כמעט שנתיים חוקק בישראל "חוק הלאום" הקובע כי מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי ועוד קובע שהמדינה תפעל לשימור הזיקה בין המדינה ובין בני העם היהודי, ותפעל לשימור המורשת התרבותית, ההיסטורית והדתית של העם היהודי בקרב יהדות התפוצות – אך מעבר לקשרים המבניים והארגוניים בין המדינה לבין העם היהודי, עלינו להשקיע בחיזוק הקשרים הבין-אישיים: חילופי נוער, התנדבויות, שיחות וידאו משותפות, שליחויות לחו"ל ולישראל ועוד.

מאת: דור פוזנר

ביום שלישי בעוד כשבוע וחצי נקיים אירוע של תיקון ליל שבועות שעוסק בשאלה: מה הופך אותנו לעם?

עוד פרטים ממש עוד מעט יעלו לאתר!


48 צפיות
bottom of page