top of page

זמן צופיות ביתי: הכנת מסכת הגנה מעניבת צופים


"שמעתי-שכחתי // ראיתי-זכרתי // עשיתי-הבנתי" (רוברט באדן פאוול, "צופיות לבני הנעורים")

זמן הצופיות מוקדש ללימוד מיומנויות צופיות, או לחוויות צופיות. מיומנות יכולה להיות לדוגמה הקמת מדורה, וחוויה יכולה להיות בישול צופי על אותה מדורה שלמדנו להקים.

בימים כאלו, כשכולנו מחויבים לשמור על הנחיות משרד הבריאות ונשארים בבתים, גרעין המרל"צ ממציא עבורכם זמני צופיות חדשים שאפשר לעשות מהבית.

הפעם, בהתאם לרוח התקופה ולהנחיות החדשות שמחייבות לבישת מסכת הגנה לפה ולאף החל מהיום:

הכנת מסכת הגנה מעניבת צופים!1,002 צפיות
bottom of page