top of page

פתיחת מסלול ראשון לשנת הפעילות תשפ"א!

הנה הגיע הרגע ואנחנו כבר ממש עוד רגע פותחים את שנת הפעילות תשפ"א!

אומנם בצורה שונה משאנחנו רגילים- בלי מפקדים שבטיים גדולים, פעילות בשטח הפתוח, פעילות בזום ועוד ועוד... אבל- קטן עלינו לא?

מסלול 1 נפתח עם פתיחת שנת הפעילות ועד חנוכה ואנחנו ממליצים לכם ולכן לפתוח אותו בישיבת צוות לפחות שבועיים לפני כן.

מה זה אומר בעצם "לפתוח מסלול"? מה נדרש מכם?

👈 ישיבת פתיחת מסלול- קודם כל צוות מוביל, רכזי הדרכה, צוותי רשג"דים/ רש"צים ואז בצוותים.

👈 קביעת עוגנים בלו"ז: עוגנים תנועתיים, הנהגתיים, שבטיים וצוותים- הדברים שחשוב לכם לא לפספס במהלך המסלול.


👈 תכנון אישי שלך- המדריכ.ה: מה חשוב לך? מה נכון לקבוצה שלך? איזה מרכיבים מהמסע יכנסו למסלול ובאיזה שלב? מתי נתחיל לתכנן את משימת המסלול הקבוצתית שלנו?

המסלול על ציר הזמן והאירועים בו אירועים צופיים: טיול פתיחת השנה, קבלת עניבה, טקס יום הזיכרון ליצחק רבין מועדים ישראליים: ראש השנה, צום גדליה, יום הכיפורים, חג הסוכות, ל' בתשרי, יום הזיכרון ליצחק רבין, חג הסיגד

מועדים בינלאומיים וימי ציון מעניינים: 2 באוקטובר - היום הבינלאומי לציון המאבק באלימות, 20 בנובמבר - יום הילד בין לאומי.

זמני הכשרה מומלצים שיש להעביר בישיבות חניכה וישיבות צוות במסלול 1:

מרכז/ רשגד

זמן צוות- מהם העקרונות החינוכיים שלי

מה החזון האישי של כל אחד בצוות ומה החזון הצוותי שלנו?

זמן הכשרה- איך בוחרים משימת מסלול, ואיך מלווים אותה?

מהם מאפייני הגיל של החניכים שלי?

איך נכון לגייס חניכים לצופים?

האם אני חי לאור הערכים אליהם אני מחנך?

איך נכון לקיים קשר עם הורי החניכים?

שגרה גדודית

מחנך כיתה, גיוסים, היכרות עם הורים, יום פעילות ראשון, הרשמה, שיחות אישיות, בטיחות, חובת דיווח, מעקב חניכים- נוכחות.

מלווה ט'-

במה שונה הדרכת ט' מהדרכה אחרת?

למה להדריך באחוות קטנות וקבועות?

איך מתאימים פעולה לקבוצה?

תוכלו תמיד לראות את "תוכן העניינים" של כל אחד מהמסלולים בעמוד "היכרות עם המסלול" באתר המסע בצופים.

569 צפיות
bottom of page