top of page
  • eladm4

מועצת תנועה 2021 - יוצאים.ות לדרך!

מועצת התנועה 2021 תשפ"א

מועצת התנועה היא המוסד המאפשר לחניכי התנועה ובוגריה ליזום ולהשפיע על סדר היום התנועתי ולקדם אורח חיים דמוקרטי בשבטים.

המועצה מתכנסת פעם בשנה ומשתתפים בה חניכי וחניכות השכבה הבוגרת (נציגות מכל שבט), נציגים נבחרים מההנהגות (מרכזים.ות, ש"ש וצוות הנהגה) אנשי מטה ומתנדבי.ות התנועה ביחס של 2/3 צפירים ו- 1/3 צוגרים.

משנים קונספט אבל שומרים על התוכן- נמשיך להוביל את המועצה עם הפעולות הבאות:

  1. גם השנה נבחר נושא מרכזי הנוגע לתנועה ולחברה הישראלית ונערוך דיון לגבי תפקידנו כתנועה בעשייה חברתית וכן נקבל החלטות לגבי התנהלות פנים תנועתית.

  2. המועצה תיערך בשני חצאי ימים (במשך יומיים) 14-15/1/21 יום ראשון לימודי שיתמוך את הדיון ואת הצעת ההצעות וביום השני העמקה בהצעות וקבלת החלטות.

  3. הרכב מחייב של המועצה- כחלק ממתן חשיבות ורצינות למועצה נדאג לנציגות גם מהדרג המקצועי וגם מהדרג המתנדב אשר יהיו שותפים מלאים בקבלת ההחלטות.

  4. מועצת תנועה וירטואלית- נייצר מקום מפגש מקוון, אינטראקטיבי המבטיח בריאות ובטיחות. חווית המפגש האישי במועצת תנועה אינה ברת תחליף. יחד עם זאת למרחב הווירטואלי יתרונות משלו.

המועצה הקרובה תעסוק בתפקידה הדמוקרטי של התנועה.

שאלות מרכזיות:

חברתי: מה תפקידנו כתנועה לשמירה על הדמוקרטיה הישראלית?

תנועתי: מה עלינו לעשות בשביל לחזק את הדמוקרטיה בתנועה?

שיקולים לבחירת הנושא:

  • התמודדות החברה הישראלית עם אתגרים דמוקרטים- הצורך בחינוך לדמוקרטיה בולט וברור עוד יותר. השיח הציבורי נעשה אלים, גזעני ומסית. בנוסף קיימות מחלוקות על תפקידם של מוסדות דמוקרטיים וכו'- תנועת הצופים מהווה גורם בעל אופי ממלכתי שיכול לסייע בכך ומוטלת עלינו אחריות לקחת חלק בשיח ובפעילות לטובת החברה הישראלית.

  • תנועת הצופים מתמודדת בשנים האחרונות עם השאלה בדבר מקומם של החניכים.ות בתנועה. האם ההחלטות המתקבלות ברמת השבט ו/או ההנהגה מתקבלות באופן דמוקרטי? האם לחניכי.ות השכבה הבוגרת יש מספיק מקום להשפעה? וכמה מקום אנו נותנים.ות לאקטיביזם?


162 צפיות
bottom of page