top of page
  • eladm4

מועצת תנועה 2021 - סיכום למועצה הדיגיטלית הראשונה בתולדות התנועה

ביום שישי האחרון (15.1.2021) הגיעה לסיומה מועצת התנועה שהתקיימה, לראשונה בתולדות התנועה, בפורמט דיגיטלי מלא. המועצה עסקה ודנה בסוגיית הדמוקרטיה - הן בתוך התנועה והן מחוצה לה, בחברה הישראלית. במועצה השתתפו כ-350 חברי תנועה, מתוכם 65% חברי שכב"ג ו-35% חברי הצוות הבוגר (עובדים ומתנדבים).

מזכ"ל התנועה, קלי כהן, בנאום הפתיחה.


כלל המשתתפות/ים במועצה, חולקו לקבוצות מגוונות שכללו בתוכן גם חברי שכב"ג וגם חברי הצוות הבוגר. הקבוצות הונחו ע"י מדריכים/ות מצוותי ההנהגות וממטה התנועה. בתוך הקבוצות עסקנו בשאלות העוסקות בדמוקרטיה: מהי בכלל דמוקרטיה ומה היא כוללת בתוכה? האם התנועה שלנו היא תנועה דמוקרטית? האם השבט שלי הוא דמוקרטי? מה דמוקרטי ופחות דמוקרטי בחברה הישראלית בכלל? ושאלות רבות נוספות ומאתגרות.

תפיסת הדמוקרטיה בתנועת הצופים.


במהלך המועצה, כל חבר או חברה שהשתתפו יכלו להעלות הצעה להחלטה שתעמוד לדיון והצבעה של כלל החברים. עלו הצעות רבות (90 הצעות!) ומגוונות, מתוכן נבחרו כ-20 הצעות שעלו לדיונים בחדרים שונים. כלל המשתתפים יכלו לעבור באופן חופשי מחדר לחדר ולהשתתף בדיונים שעניינו אותם, ולהשפיע על ההצעות השונות שעלו.

בסופו של דבר נערכו הצבעות סופיות והתקבלו ארבע החלטות פנים-תנועתיות והחלטה אחת חוץ-תנועתית:


החלטות פנים-תנועתיות:

  1. הקמה וביסוס של מוסד מועצת שבט/הנהגה/תנועה.

  2. שקיפות בתקציבי השבטים.

  3. הקמת "סלון הנהגתי" - מרחב פתוח לדיונים אקטואליים ופוליטיים.

  4. תיבות פניות שבטיות והנהגתיות נגישות לכולם/ן.

החלטה חוץ-תנועתית:

  1. קמפיין עידוד הצבעה ושיח פוליטי.צילומי מסך מתוך המועצה.תודה ללי ירום (ולשאר חברי מחלקת הדרכה במטה התנועה) על הובלת המועצה במסגרת המציאות המאתגרת.


90 צפיות
bottom of page