top of page

הצעה לנקודת מבט: פנים. יום. זיכרון.

הפעילות מתאימה לחניכי השכבות הצעירות. לפעילויות נוספת תוכלו להיכנס לעמוד המיועד ליום הזיכרון ובו מגוון רחב של הצעות. למעבר לעמוד לחצו כאן.
מתודה ראשונה: הצגה נשלח לחניכים.ות סרטון מתוך האתר בית אבי חי ונצפה בו ביחד. לקישור לסרטון יש ללחוץ כאן. זמן: 5 דק | נספחים: סרטון- בית אבי חי | ציוד: ללא |

מתודה שנייה: שיתוף לאחר הצפייה בסרטון נשאל: 1. מה הרגשת במהלך הצפייה? 2. מה מיוחד בסרטון? 3. למה בחרו יוצרי הסרטון להראות דווקא את הסיפור הזה על לירן ז"ל? זמן: 10 דק | נספחים: לל א | ציוד: ללא


מתודה שלישית: עשייה יש דרכים שונות להנצחה. נשתף במסך תמונה של כל מיני דרכים של הנצחה. כל חניכ. ה יבחר משהו ישתף מהי הדרך הנצחה שהוא בחר ויאמר מה לדעתו הבדל בין זיכרון להנצחה. ** בתמונה מופיעים דרכי הנצחה: אנדרטה, נר זיכרון, סרטון כמו שצפינו קודם, שירה לזכר.., משחק כדורסל לזכר.., שביל למטיילים, נטיעת עץ, מצבה, תפילה ** ניתן לתת זמן לחניכים.ות גם לשחק במשחק שמופיע בקישור בו מחפשים את אפשרויות ההנצחה- ורק לאחר מכן לקיים את השיח. זמן: 15 דק | נספחים: עמוד עם תמונה של אפשרויות הנצחה | ציוד: ללא |

224 צפיות
bottom of page