top of page

הצעה לזמן עצירה לשכב"ג: מה הקשר בין מחאת הצופים למחאות האחרות שמתקיימות בימים אלו?


מתודה ראשונה: שיתוף

נתבונן מסיקורים מהמחאה התנועתית שהתקיימה ביום שלישי האחרון (מומלץ להיעזר בעמוד הפייסבוק של התנועה).

נשאל את הקבוצה-

· איך היה לכםן להשתתף באירועי המחאה?

· אילו רגשות ותחושות החוויה הזאת הציפה בכםן?

· יש כאלה שלא השתתפו? למה לא?

· האם הרגשתםן שהמסר שלכםן מועבר הלאה?

· האם הרגשתםן שזה היה משמעותי? למה כן, למה לא?

· מה לדעתכםן הייתה ההשפעה של המחאה עד כה? האם זה מספיק? מה צריך לעשות הלאה לדעתכםן?

זמן: 15 דקות | נספחים: אין | ציוד: אין

מתודה שנייה: התבוננות

ביום שלישי במקביל למחאות מטעם התנועה, התקיימה מחאה גדולה מול מעון ראש הממשלה. בנוסף, בשבועות האחרונים מתקיימים מאבקים נוספים, נבקש להכיר אותם.

נחלק את הקבוצה לחדרים בזום, כל קבוצה תערוך למידה על מאבק אחד, ותענה על השאלות: מה מטרת המאבק, אילו טענות מציגים המוחים, נגד מי הן מופנות.

נבקש מכל קבוצה להכין שקופית עם תמונות מהמחאות השונות והמסרים המרכזיים.

· מחאת הנשים

· העובדות/ים הסוציאליות/ים

· אנשי ונשות התרבות

· מחאת העצמאים והעצמאיות

· המחאה נגד השחיתות השלטונית


כל קבוצה תציג את המאבק שלה, ולאחר מכן יערך דיון בשאלות הבאות:

· עד כמה אתםן מכירים/ות את המאבקים השונים ואת מה שעומד מאחוריהם?

· אילו תחושות התעוררו בכםן כששמעתםן עליהם?

· האם יש לכםן ביקורת על המאבקים הללו? מה ההבדל בין המאבקים השונים?

· מה דעתכםן על הפגנות ככלי מחאה? האם זה אפקטיבי?

· האם יש מכנה משותף בין המחאות השונות? (טענות של אזרחים כלפי השלטון, חלק קשורות לביקורת על הטיפול במשבר הקורונה, חלק רחבות יותר).

· האם לדעתכםן יש צורך לאחד מאבקים? מה היתרונות והחסרונות בכך? באחריות מי לאגד אותם?

זמן: 20 דקות | נספחים: אין | ציוד: אין

מתודה שלישית: דיון בשאלה

נקיים דיון בשאלת הקשר בין המאבק התנועתי למאבקים נוספים-

· האם לדעתכםן יש קשר בין המחאה בתנועה למחאות האחרות שקורות במקביל?

· אילו טענות משותפות למחאות השונות?

· יצאנו למחאה כי הרגשנו שפוגעים במשהו שחשוב לנו ברמה האישית, האם לדעתכםן יש מקום להרחיב את נקודת המבט ולהיות מעורבים במאבקים נוספים או משותפים?

בהקשר של חיבור בין מאבקים, אפשר להמליץ לחניכים/ות לראות את הסרט "גאווה" או "Pride" משנת 2014 שעוסק באיחוד המאבקים והסולידריות בין מאבק הקהילה הגאה למאבק כורי הפחם בבריטניה בשנות ה 80.

זמן: 15 דקות | נספחים: אין | ציוד: אין

37 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

ד'-ו'

bottom of page