top of page

10 כללים שיעזרו לנו להישאר בטוחים ברשת

בעשייה החינוכית השגרתית שלנו המרחב הווירטואלי הוא מרחב שמאפשר הזדמנויות חיוביות אך הוא גם מרחב שאנו לא שקטים לגביו ומנסים למגר פגיעות ותופעות שליליות שעלולות להתרחש בו. במשבר איתו אנו מתמודדים כעת, בו נאסר עלינו להיפגש, גולת הכותרת התנועתית (והחינוכית בכלל) הפכה להיות "פעילות במרחב וירטואלי" על מנת להמשיך את רצף החוויה החינוכית של החניכים.ות. אכן, מתחילת המשבר קורים דברים מעוררי השראה במרחב זה (והנושא רק צובר תאוצה): מדריכים.ות וחניכים.ות נפגשים.ות ב'זום', מעבירים.ות פעולות מרחוק, משתתפים.ות בלייב באינסטגרם, ברמה התנועתית נכתבים תכנים וירטואליים ונפתח אתר "צופים לכל (בכל מצב)" המספק מענה הדרכתי לעת הזו.

בתוך כל הדברים היפים והמרגשים שמתרחשים חשוב מאוד שנזכור:

1. משבר הקורונה לא מונע מבריונות ופגיעות ברשת מלהתרחש. אם בשגרה יום הפעילות והמפגש הפרונטלי הוא הפעילות הפורמלית והמפגש הווירטואלי של החניכים.ות הוא הלא פורמלי- הרי שהיום אנו במציאות שבה הווירטואלי הוא הפורמלי והדבר יכול להעלות את הסיכויים לפגיעות וברינות ברשת.


2. הקורונה תעבור – פגיעה ברשת תישאר. הפעילות במרחב הווירטואלי (מבורכת ככל שתהיה) זוהי אלטרנטיבה לאור המצב הנוכחי ואנו מצפים בכיליון עיניים שהמשבר יחלוף ונוכל לשוב לחוויה החינוכית הפרונטלית. נרצה היום להתמקד במתן כלים להתמודדות ומניעת פגיעות כחלק בלתי נפרד מהפעילות החינוכית שלנו.


3. לצד זה שאנו דוחפים.ות את החניכים.ות שלנו להשתתף בפעילות במרחב הווירטואלי מחובתנו להזכיר ולחדד לעצמנו ולחניכים.ות מה הסכנות שטמונות ברשת על מנת שהשמירה על רצף החוויה החינוכית תהיה חיובית ושומרת על מרחב בטוח.

תוכלו להעביר הלאה את הכללים לגלישה בטוחה ולשמירה על מרחב בטוח- גם ברשת בעזרת הפוסטר שהכנו בדיוק בשבילכם:

84 צפיות
bottom of page