top of page

זמן עצירה: אנחנו צופים באסון!

הפעילות מתאימה לשכבות הנעורים ומעלה.


רקע למדריכ.ה על המצב:

איך הגענו למצב שהתנועה עומדת בסכנה

שתי סיבות עיקריות:

1. עצירת פעילות תנועות הנוער בקיץ

2. קיצוץ בתקציב תנועת הצופים

החלטת משרד החינך ומשרד הבריאות לעצור באופן גורף את כל הפעילויות בקיץ לרבות קייטנות מכיתה ה' ומעלה. המשמעות של ההחלטה הקשה הזו היא שתנועת הצופים יחד עם כל תנועות הנוער נותרה ללא כל אפשרות להפעיל את בני הנוער בקיץ. אנו מודעים לאתגרים שנגיף הקורונה מזמן לנו אך אנחנו יודעים לעשות חינוך גם תחת הנחיות משרד הבריאות. המשמעות- בני ובנות נוער ללא כל מסגרת חינוכית בחודשי הקיץ.

החלטות הממשלה מחודש מרץ הסבו את הנזק הרחב של התנועה, היעדר הכנסות כתוצאה מביטול מפעלי פסח ומחנות הקיץ אשר הביאו את התנועה לגרעון (מחסור בכסף) אם זה לא מספיק למשבר הכלכלי, בשבוע האחרון משרד החינוך עדכן את תנועות הנוער על קיצוץ תקנת תנועות הנוער ותקנת שנת השירות מה שמביא את התנועה למחסור גדול יותר בכסף. משמעות הגזירות הכלכליות הללו- סגירה מיידית של כשליש משבטי התנועה לאור חוסר היכולת לתמוך בהם כלכלית.

מתודה 1 – הסבר, דיון בשאלה

- האם שמעתם.ן בשבועות האחרונים שמדברים על סגירת פעילויות הקיץ של תנועות הנוער?

- האם שמעתם.ן על המאבק של תנועת הצופים: המאבק על הבית! לא סוגרים את השבטים!

נשתף ונסביר לקבוצה על המאבק של תנועת הצופים: על מה המאבק, מה הסיבות העיקריות למאבק ולמה התנועה כתוצאה מכך נמצאת בנקודת קריסה.

הקורונה יצרה משבר רחב- קבוצות רבות נפגעו ממשבר הקורונה וביניהן: העובדים הסוציאלים, העצמאיים, האומנים ואנשי התרבות ועוד- ויצאו להיאבק למען הגנה על המשך פעילותם.

גם תנועת הצופים נפגעת בצורה דרמטית מהמשבר ואנו בוחרים לצאת למאבק על מנת לשמור על התנועה והפעילות הכל כך חשובה שלנו.

לאחר שנסביר את הסיבות למאבק ננסה להבין מה הם תחושותיהם של החניכים.ות על מה ששמעו?

מתודה 2- שיתוף ועשיה

לאחר שהצגנו בפני הקבוצה מה מוביל את התנועה לצאת למאבק צודק במטרה לשמור על הבית.

נקיים סבב שיתוף סביב השאלה- מהו אקטיביזם?

הערה למדריכ.ה: מהו אקטיביזם?

אקטיביזם היא שיטה התובעת להגיב באופן נמרץ ובפעולות של ממש למצבים חברתיים, כלכליים או מדיניים. שיטת "קום ועשה!" שבבסיסה עומדת התפיסה שלציבור יש זכות ואפילו חובה להשתתף במעשה הפוליטי ולהשפיע עליו. ( מתוך 'פסיק', מגזין המכון לדמוקרטיה)

נשתף עם הקבוצה בסיסמאות מתוך המאבק ונבקש מהחניכים.ות להוסיף סיסמא משלהם, סיסמא המשקפת את התחושות שלהם. אם קשה לחניכים.ות אפשר להגיד להם לרשום דברים שמשקפים ומחזקים את התחושה שלהם בקבוצה/ שכבה/בשבט..

נערוך סבב של התייחסויות לסיסמאות וגם ניתן מקום לתגובות של הקבוצה על הדברים שרשמו בעצמם.ן

נקודות לדיון:

  • של מי המאבק?

  • איך לדעתכם.ן אנחנו, אתם- החניכים.ות קשורים למאבק?

  • האם אנחנו מבינים ומזדהים עם המטרה? האם מבינים את דף המסרים?

  • האם אנחנו רוצים לקדם את המחאה ונרצה להביע בו את תמיכתנו?

  • מה אנחנו יכולים לעשות בשביל לשנות את המצב?

סיסמאות:

אנחנו צופים באסון

לא סוגרים את הבית

לא מוותרים על הצופים

צופים בדאגה

זה לא כל כך נעים לראות שבט סגור

המנהיגים של מחר לא יצמחו בטיק טוק

לא נשתוק. רוצים פעילות קיץ

מחאת הנוער. רוצים פעילות קיץ

275 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

ד'-ו'

bottom of page