top of page
  • eladm4

יום האישה הבינלאומי 2021 - רקע, מידע ופעילות בנושא

יום האישה הבינלאומי :"הכי חשוב בעולם" או "עדיף ללכת לים!"?

יום האישה הבינלאומי מצוין ב- 8 במרץ ברחבי העולם . במהלך השנים צוין היום בדרכים שונות ברחבי

העולם כתלות במקום, בתרבות ובתקופה (ולפעמים גם במידת המודעות החברתית- פוליטית...)

למרות שמדובר במסורת ארוכת שנים, עדיין נראה כי רוב הציבור לא מודע להיסטוריה של קיומו ומדי

שנה מתעוררות שאלות לגבי נחיצותו ולגבי האופן שבו יש לציינו.

הפרסומים השונים בתקשורת בנוגע ליום האישה מעוררים צורך בדיאלוג פנים אל פנים, שיתן מענה לשאלות ודילמות העולות מעצם ציון יום זה בקרב החניכים.ות כאחד, למשל: האם יום האישה לא רק מנציח

את הציבור הנשי כחלש ומוחלש במקום לחזק? למה אין "יום הגבר"? איך הכי נכון לציין את יום

האישה? בארץ יש כבר שוויון מגדרי, למה צריך את היום הזה?

❖ סוגיות שקשורות לאי שוויון מגדרי רלוונטיות לכל המגדרים ולחברה בכללותה, ולא רק לנשים.

❖ למאבקים לקידום מעמד האישה ולמען שוויון יש היסטוריה ארוכה וענפה, במגוון תרבויות ואופני

פעילות.

❖ אי שוויון מגדרי הוא בין היתר תוצר של חינוך ותהליכי חיברות מגדריים, המנציחים תפקידים,

נראות, נורמות והתנהגויות המשויכות או לנשים או לגברים.

❖ לאזרחים ואזרחיות בחברה יש כוח להשפיע, ברמה היום יומית ובאופן רחב, בכדי לצמצם את אי

השוויון והיחס המגדרי המפלה בחברה.מה ידוע לך על יום האישה הבינלאומי?

יום האישה הבין לאומי נקרא במקור "יום הפועלות הבינלאומי", וחל ב- 8 למרץ בכל שנה

ברחבי העולם. האו"ם הכריז על תאריך זה כמועד לציון יום האישה הבין לאומי 1977 , לאחר

שבמדינות רבות בעולם היתה מסורת של חגיגת יום האישה במועדים שונים. אופי ציון יום האישה

השתנה ממקום למקום, מתרבות לתרבות וכן לפי תקופות זמן שונות בהיסטוריה. החל מ- 1908 ועד

1977 צוין יום האישה במועדים שונים במדינות שונות . דוגמת ארה"ב, בריה"מ,

דנמרק, שבדיה, צרפת, וינה, שוויץ, אוסטריה, ספרד וסין. בעשרות השנים הראשונות, יום האישה צוין

בהובלתן של נשים סוציאליסטיות אקטיביסטיות, כמו קלרה צטקין, אלכסנדרה קולונטאי ועוד. אירועי

יום האישה היו בדרך כלל כנסים והפגנות, שנסבו סביב שני נושאים עיקריים: זכויות האישה העובדת

(שעות עבודה, זכויות סוציאליות וכו'), וזכות ההצבעה לנשים. במדינות אירופה חלק מהמחאות סביב

"יום האישה" חוברו להתנגדות למלחמת העולם הראשונה. בכנס בינלאומי של נשים קומוניסטיות

ב- 1921 , עלתה ההצעה לציין את ה- 8 במרץ כמועד רשמי של יום האישה הבין לאומי, הצעה

שהתממשה עשרות שנים לאחר מכן, ב- 1977 . מערכת החינוך מכירה בחשיבות ציון המועד בכיתות ומציעה הפעלות שונות. הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי בכנסת, וכן גופי מחקר שונים, מוציאים לקראת יום זה מידע סטטיסטי, נתונים וניתוחים בנוגע למעמד האישה בישראל, לפי קבוצות שונות מבחינת מוצא, דת, מעמד סוציו- אקונומי ועוד.


לפעילות בנושא - הורידו את הקבצים:

נק' מבט יום האישה 2021
.pdf
Download PDF • 161KB
מצגת מנק מבט יום האישה הבינלאומי
.pptx
Download PPTX • 9.25MB

244 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

ד'-ו'

bottom of page