top of page

בשבט אדיס, הנהגת צפון 

קיימו פעילות עם עמותת פידל לציון יום הזיכרון ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם ארצה. 

הגיע איש עדות שהיה חלק מהעלייה לארץ ומהמסע מאתיופיה לסודן👍🏼

שבט אדיס הנהגת צפון.jpeg
bottom of page