top of page

צופים וצופות - חזקו ואמצו!

זהו אתר מידע לפעולות ופעילות של תנועת הצופים בעת חירום ומשבר לחימה בישראל.
כאן תוכלו לקבל פעילויות מותאמות להעברה מקרוב ומרחוק, עצות, רעיונות, שיתופים ומחשבות היישר מהשטח ומהחברים.ות שלכם.ן בשבטי התנועה. 
רוצים.ות לשמוע על התנועה בפעולה? תרצו להצטרף? 

bottom of page