top of page
כותרת ראשית קיימות.jpg

הצעות לפעילות לשכבה צעירה

מצגת נספח לפעולה
 

פעילות תוכן: היכרות עם המושגים משבר האקלים ושינויי אקלים
 

פעילות הכנה למצעד האקלים
 

bottom of page